A3 - Ankier Potrójny

A3 - Ankier Potrójny

    Symbol : A3 0,35
 Waga/50cm : 4,27 g
 Szerokość : 2,4 mm
    Symbol : A3 0,50
 Waga/50cm : 9,21 g
 Szerokość : 3,4 mm